O kampanii

Kampania edukacyjna SKONCENTROWANI na rzecz przeciwdziałania wypadkom drogowym.

Projekt ma na celu:

  • zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) spowodowanych korzystaniem z telefonów komórkowych podczas jazdy
  • kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków dla podniesienia bezpieczeństwa drogowego
  • zwiększenie wiedzy uczestników związanej z kulturą poruszania się
  • zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń dla zdrowia i życia w ruchu drogowym oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom.

Projekt skierowany jest do ogółu społeczeństwa – uczestników ruchu drogowego – dorosłych, młodych kierowców oraz w szczególności do dzieci i młodzieży.

W projekcie zaplanowano:

  • opracowanie i realizację kampanii edukacyjnej prowadzonej w środkach masowego przekazu i Internecie w tym w mediach społecznościowych
  • organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych na terenie placówek oświatowych
  • zwiększenie kompetencji nauczycieli i środowiska nauki jazdy (instruktorzy i egzaminatorzy)
  • organizację akcji w asyście funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej
  • organizację konkursów wiedzy z zakresu kampanii

Według danych statystycznych „Wypadki drogowe w Polsce w roku 2015” opracowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, najwyższy wskaźnik ofiar na 1 mln populacji odnotowany został, podobnie jak w latach poprzednich w przedziale wiekowym 18-24 lata – co potwierdza tezę o niskim przygotowaniu edukacyjnym młodych ludzi do roli kierowców. Brak należytej edukacji skutkuje utrwalaniem złych nawyków w drogowej rzeczywistości i przekazywane jest następnym pokoleniom młodych ludzi.

Stale rosnąca liczba posiadaczy samochodów osobowych (według „Statystycznego Vademecum Samorządowca 2015” opracowanego przez Urząd Statystyczny w Katowicach, w 2014 roku w Bielsku-Białej na 1000 mieszkańców było zarejestrowanych 527 samochodów osobowych), niski poziom edukacji drogowej i świadomości zagrożeń wynikających z faktu uczestnictwa w ruchu drogowym - przekładają się na wysoką liczba zdarzeń drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Dowodem na brak należytej edukacji i wpojone negatywne wzorce jest najwyższa liczba wypadków śmiertelnych wśród młodych ludzi w przedziale wiekowym 18-24.

Według danych GUS we wrześniu 2016 roku w bazach polskich operatorów było aktywnych 56 mln kart SIM – liczba ta obrazuje potencjalną skalę zagrożenia w ruchu drogowym. Odbiorcy projektu poznają wpływ jaki na bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma koncentracja  – co 4 wypadek spowodowany jest korzystaniem z telefonu podczas jazdy!

Kampania jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji PZU

News

Kontakt

Dziękujemy, odpowiemy w ciągu 48 godzin.

Organizator kampanii

Stowarzyszenie ECODRIVE

 
Ul. Nadbrzeżna 8
43-300 Bielsko-Biała
Koordynator kampanii: +48660100017